Auranmaan Tilitiimi

Auranmaan Tilitiimi Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1997. Olemme Tili-instituutin auktorisoima ja valvoma Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsentoimisto. Toimisto sijaitsee Auran keskustassa, noin 30 km Turusta Tampereen suuntaan. Asiakaskuntaamme kuuluu noin 200 erikokoista ja eri aloilla toimivaa yritystä. Tilitiimissä työskentelee seitsemän taloushallinnon koulutuksen saanutta henkilöä.

Toimintamme peruspilarit

Osaava ja luotettava henkilökunta on toimintamme tärkein voimavara. Taloushallinnon ohjelmistojen toimivuus ja ajantasaisuus ovat myös tärkeitä. Käytämme Tikon- taloushallinto-ohjelmistokokonaisuutta, joka on erityisesti suunniteltu tilitoimistoille. HEEROS Oy:n sähköiset taloushallinnon ratkaisut luovat mahdollisuuksia yrityksen ja tilitoimiston yhteistyölle ja työnjaolle. Maatalouskirjanpidossa käytämme Turun Tietoaika Oy:n MTKP-ohjelmistoa. Veronlaskennassa/-suunnittelussa käytämme Profit Hunter- ohjelmistoa.

Jatkuvalla opiskelulla ja koulutuksella pyrimme kehittymään ja pysymään ajan tasalla.

Yksilöllinen ratkaisu

Tarjoamme yrittäjille palveluja niillä taloushallinnon osa-alueilla, joihin yrittäjän oma aika tai taidot eivät riitä. Yrittäjän kannattaa luonnollisesti kohdistaa aikansa ja osaamisensa niihin tehtäviin, jotka hän parhaiten taitaa.

Pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen taloushallinnon ratkaisun, jota kehitetään yrityksen kasvaessa tarpeiden mukaan. Sähköinen taloushallinto antaa mahdollisuuden erilaiseen työnjakoon yrittäjän ja tilitoimiston välillä Tavoitteena on, että asioita ei tehdä päällekkäin tai ”kahteen kertaan”.

Jokaiselle asiakkaalle on Tilitiimissä nimetty oma talousasiantuntija/kirjanpitäjä yhteyshenkilönä. Tiimin tuki (7 henkilöä) on kuitenkin aina takana, sillä vaikeimmat kysymykset ratkaistaan yhdessä!

Yhteistyökumppanit

Taloushallinto, verotusasiat ja rahoitusjärjestelyt vaativat paljon yrityksiltä.

Hyvät verkostot tilintarkastajien, rahoituslaitosten ja verottajan edustajan kanssa ovat tärkeitä ja niitä käytämme hyväksemme.